Category Archives: ข่าวสาร

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น

จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลก…