Author Archives: admin

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น

จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลก…

หนุนใจผู้พิการ ผู้สูงวัย บวก BCG Model ชวนซื้อของฝาก แบบ “รักษ์โลก“

สังคมแบ่งปัน คนไทยมีน้ำใจงาม แนวคิดเรื่อง การสร้างอาชีพ…