Author Archives: admin

หนุนใจผู้พิการ ผู้สูงวัย บวก BCG Model ชวนซื้อของฝาก แบบ “รักษ์โลก“

สังคมแบ่งปัน คนไทยมีน้ำใจงาม แนวคิดเรื่อง การสร้างอาชีพ…