การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น

จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม พระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และ มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น
“ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้น”

ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อนหน้า
ทั้งนี้ ผู้บริหาร ขอขอบคุณ ผู้มีอุปการะคุณ ทุกท่าน
ที่กรุณาอุดหนุน สินค้าจากวิสาหกิจชุมชน คนขอนแก่น
และขอขอบคุณล่วงหน้า ในปีต่อๆไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *