“วันเข้าพรรษา : ทางไทย ทางธรรมตอน : วัดราษฏร์ ระดับตำนาน”

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #38 : วันเข้าพรรษา : ทางไทย ทางธรรม
ตอน : วัดราษฏร์ ระดับตำนาน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ 37: วันเข้าพรรษา : ทางไทย ทางธรรม เราได้พาทุกท่านไปรู้จักกับพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 4 แห่งแล้ว สัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะ ถึงวันเข้าพรรษา วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565 นี้ เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวัดราษฎร์ ที่มีชื่อเสียง ระดับตำนาน ในจังหวัดขอนแก่น

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

วัดราษฎร์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกันในวันนี้ ล้วนเป็นวัดที่มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป……ร่มรื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ทำสมาธิและจิตใจให้ผ่องใส สำหรับชาวพุทธ……

วัดทุ่งเศรษฐี: วัดสวยประจำเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น มี “มหาเจดีย์รัตนะ” หรือ มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ ที่รวบรวมรูปแบบของเจดีย์แห่งสามพิภพเข้ามาไว้ด้วยกัน ได้แก่ เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นครเจดีย์ในนาคพิภพ และ มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุบนโลกมนุษย์ ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของบึงน้ำ มีความเชื่อว่า เป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่าง 3 โลก คือ สวรรค์ โลกมนุษย์ และเมืองบาดาล ริเริ่มมาจาก หลวงตาอ๋อย หรือ หลวงตาย่ามแดง ท่านได้ชักชวนลูกหลาน และลูกศิษย์ มาร่วมกันสร้างมหารัตนเจดีย์ฯ มีน้ำล้อมรอบ บันไดทั้งหมด 4 ด้าน ตกแต่งด้วยลวดลายของสัตว์ทั้ง 4 ตระกูล ที่เรียกว่า บันไดธาตุสี่ พร้อมผู้ดูแลครบทั้ง 4 ทิศ องค์พระเจดีย์จะเป็นโถงโล่ง ทรงระฆังคว่ำ เป็นการออกแบบที่ผสมผสานศิลปะ ทั้งแบบ ไทย ธิเบต จีน และแบบฝรั่ง ภายในพระมหาเจดีย์ประดิษฐาน พระพุทธนีลวรรโณศีโลทรัพยุดม หรือ หลวงปู่ดำ พระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อทองเหลืองผิวสีดำทรงเครื่อง ศิลปะสมัยลพบุรี เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงโถงและใต้มหาเจดีย์ มี ห้องปริศนาธรรมวงศ์ไวศยวรรณ เป็นห้องที่แสดงเกี่ยวกับภาพปริศนามธรรมต่างๆ เกี่ยวกับวงจรชีวิตของคนเรา ก็คือ การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย

วัดป่ากิตติญานุสรณ์: ตั้งอยู่ที่ ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ( ระยะทาง 70 กิโลเมตร จากตัวเมือง) เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไผ่ที่โค้งเข้าหากันอย่างเป็นธรรมชาติ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดของขอนแก่นที่ต้องแวะไปสักการะสักครั้ง และยังมี พระนอนพุทธไสยาสน์เมตตา องค์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

โดยจุดเริ่มต้นของ วัดป่ากิตติญานุสรณ์ เริ่มขึ้นจากหลวงปู่บุญจันทร์ กิตติญาโณ เมื่อปี 2540 ได้มาจำพรรษาที่บ้านท่าเสี้ยวในบริเวณวัดนี้ จึงสร้างกุฏิหลังเล็กๆ ขึ้นมา ต่อมาหลวงปู่บุญจันทร์ ก็ได้พาญาติโยมมาช่วยกันเริ่มสร้างเป็นวัดป่าขึ้นมา และด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ทำให้มีการบูรณะวัดมาเรื่อยๆ จนถึงในปัจจุบัน และวัดป่ากิตติญานุสรณ์ ก็ได้แรงศรัทธาจากนักแสดงชื่อดังอย่าง “ณเดชและญาญ่า” พร้อมทั้งญาติโยมมาช่วยกันร่วมบูรณะวัดแห่งนี้ ทำให้มีพระนอนองค์ขนาดใหญ่สวยงามอลังการ และยังมีการสร้าง พระบรมสารีริกธาตุ รวมไปถึงสร้างวิวให้เหมือนสมัยโบราณ มีทั้งประตูไม้สลัก รูปปั้นโบราณ และพญานาค อยู่ภายในวัด

วัดพระพุทธบาทภูพานคำ: ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ( ระยะทาง 52 กิโลเมตร จากตัวเมือง) เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และหลวงพ่อพระใหญ่ พระพุทธอุตรมหามงคลอุบลรัตน์ องค์สีขาว ชาวบ้านจึงนิยมเรียกกันว่า หลวงพ่อขาว หรือหลวงพ่อภูพานคำ ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวสีชมพู ความสูงขององค์พระ 14 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี 2514
จุดวัดใจศรัทธา คือ บันไดพญานาค 1,049 ขั้น เพียงยืนมองจากข้างล่าง ก็จะเห็นหลวงพ่อองค์ใหญ่อยู่ไกลๆ หากท่านใดไม่สะดวกในการเดิน ก็สามารถขับรถยนต์ขึ้นไปถึงยอดเขาได้เช่นกัน มีป้ายคอยบอกทางขึ้นเขา ที่ค่อนข้างลาดชัน และคดเคี้ยว ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง ด้านบนนั้น สามารถชมวิวได้ 360 องศา มองลงมาเบื้องล่าง เป็นพื้นน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ทอดยาว….สุดลุกหู ลูกตา…..

ก่อนลากัน อย่าลืมมาเเวะที่……ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอทอป ขอนแก่น ที่มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลาย

แนะนำ สินค้าจากอำเภอแวงน้อย กลุ่มทอเสื่อ กก ละหานนา จากการสืบทอดเสื่อจาก คุณพ่อ คุณแม่ และในพื้นที่ “หนองละหานนา “ มีวัตถุดิบอย่าง ต้นกก นำมาใช้ทอเสื่อได้ มีความคงทนและเหนียว ขาดยาก ทนทาน จึงได้เกิดออกมาเป็น เสื่อกกละหานนา โดยมีให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เสื่อกก 3 พับ 2 พับ ที่เรียกได้ว่าสามารถเลือกขนาดใหญ่เล็กได้ตามใจชอบเลยนั้นเอง

—————————————————————–

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *