“หาดาว หา อย. เมื่อต้องช้อปปิ้ง”

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #30 : หาดาว หา อย. เมื่อต้องช้อปปิ้ง

โลกออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ในการใช้ชีวิต แบบ New Normal แต่ก็มีความเสี่ยง เรื่อง การถูกหลอก ทั้งเรื่อง ราคาและเรื่องคุณภาพสินค้า
ผู้บริโภค ยุคนี้ฉลาด พลิกซ้าย พลิกขวา ดูรายละเอียด ทุกซอก ของกินต้องมี อย. มีวันหมดอายุ
สินค้า ภาคอุตสาหกรรม เขาทำกันเป็นปกติ แต่กับ สินค้าของคนตัวเล็ก อย่างสินค้าจากชุมชน ที่เรียกกันว่า OTOP เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันนะ เพราะ รู้ว่า คือ ความมั่นใจของผู้บริโภค และเป็นความยั่งยืนของอาชีพ ของพวกเขา
หน่วยงานกำกับดูแล ผู้เป็นเจ้าของเรื่องนี้ มีเกณฑ์การจัดอันดับ ดาว ของสินค้า OTOP ไว้อย่างน่าสนใจ เพราะ หากพวกเรา จะช่วยกันอุดหนุน สินค้าของคนตัวเล็ก น่าจะขยับมารับรู้ งานของพวกเขากันบ้างปะไร…

—————————————————————–

ดาว ของสินค้า OTOP มีระดับ ตั้งแต่ 0-5 ดาว เรื่องนี้ มองได้ หลายมิติ สินค้าที่ อร่อย/ขายดี อยู่แล้ว อาจไม่สนใจ ที่จะ เข้า ชิงดาว แต่กับผู้ประกอบการบางราย ขยัน เก็บดาว เพียรทำข้อสอบทุกข้อ เพื่อให้ได้ดาวระดับสูงสุด เพราะรู้ถึงความสำคัญ ในระยะยาว และสมยุค ของการแข่งขันจากทุกสารทิศ

ส่วนงาน ที่ต้องทำงานอย่างเข้มข้น คือ สำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ขั้นตอนการคัดสรร มากถึง 8 ขั้นตอน ด้แก่

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญในการคัดสรรสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 2 การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรรมการ และผู้ลงสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ขั้นตอนที่ 3 การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการขอ ดาว ทำการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อกำหนดในการขอเข้ารับการคัดสรร
ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมเจ้าหน้าที่ สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความพร้อมในการคัดสรร สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ขั้นตอนที่ 5 การรับข้อมูลและผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรฯ
ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการคัดสรรฯ เเละเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติ สินค้าที่ขอเข้าคัดสรร สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ขั้นตอนที่ 7 การบันทึกค่าคะแนน ประมวลผล รายงานผลการคัด สรรฯ และการคืนผลิตภัณฑ์ โดยการให้คะแนน จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วน ก. ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน (30 คะแนน)
ส่วน ข. ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (25 คะแนน)
ส่วน ค. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (45 คะแนน)
ขั้นตอนที่ 8 การประกาศผลการคัดสรรฯ ระดับประเทศ

การคัดสรรสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย หรือ การจัดลำดับ ดาว นั้น นั้น จะมีการคัดสรร ทุกๆ 2 ปี

ทุกๆ 2 ปี ตามเกณฑ์นี้ คือ ปี เลขคู่ การจัดทำครั้งสุดท้าย ก่อน โควิด-19 คือ ปี 2562 ดังนั้น ครั้งล่าสุด เป็น ปี 2564
พบว่าคณะกรรมการ กำลัง ขมักเขม้น คัดเลือก กลั่นกรอง รอการประกาศผล เร็วๆ วันนี้

มาอ่านค่า 5 ระดับ ตามดาว กันน่อยนะ ว่า มีความหมายต่างกัน อย่างไร

1 ดาว หมายถึง คุณภาพสินค้าต่ำ
2 ดาว หมายถึง คุณภาพสินค้าต่ำ แต่ยังสามารถพัฒนาสินค้าได้
3 ดาว หมายถึง คุณภาพสินค้าปานกลางแต่สามารถพัฒนาสินค้าเพื่อให้สินค้าส่งออกได้
4 ดาว หมายถึง คุณภาพสินค้าสูงแต่ต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
5 ดาว หมายถึง คุณภาพสินค้าสูงสามารถส่งออกสินค้าได้

ใครที่ อาจตกรถ รอบนี้ อาจต้องรอ อีก 2 ปี ข้างหน้า แต่ขอให้มั่นใจ ในฝีมือ ตัวเอง หาก แน่จริง ถึง ไม่มี ดาว หรือ คิดไม่เข้า ชิงดาว ลูกค้า ก็ยังเป็น FC วันยังค่ำ แหละ
ครั้งต่อไป ของการช้อป สินค้า OTOP พลิก หรือ ถามหา ดาว กันด้วย นะ…นะ

แวะไป เลือกซื้อสินค้า OTOP ของขอนแก่น เพื่อเป็นของที่ระลึก หรือนำไปเป็นของฝากได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอทอป ขอนแก่น…

—————————————————————–

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *