“อำเภอหนองสองห้อง: หนองน้ำ เนินดินเป็นสอง”

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #26 : อำเภอหนองสองห้อง: หนองน้ำ เนินดินเป็นสอง- – ชื่อนี้ มีที่มา

( อำเภอลำดับที่ 25 ใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น )

หนองสองห้อง เดิมเป็นชื่อเรียกของ “บ้าน“ ซึ่งตั้งอยู่อยู่จุดศูนย์กลางของอำเภอ โดยอำเภอแห่งนี้มีหนองน้ำขนาดใหญ่ถูกแบ่งเป็นสองห้องด้วยเนินดินขนาดใหญ่คล้ายเกาะกลางน้ำ จึงเป็นที่มาของอำเภอหนองสองห้อง ต่อมา หนองสองห้อง ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี 2506 ในสมัยจอม พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดขอนแก่น ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงเป็นแหล่งอนุรักษ์นกที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น

“อำเภอหนองสองห้อง” มีพื้นที่ราว 514.50 ตารางกิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 96 กิโลเมตร และ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 78,307 คน

—————————————————————-

อำเภอหนองสองห้อง ชื่ออำเภอที่ถูกเรียกขานตามชื่อหนองน้ำขนาดใหญ่ของพื้นที่แห่งนี้ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จัก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น…… ให้มากกว่า ที่เคยรู้จัก…..ตามมากันเลย

วัดสระบัวแก้ว: สร้างขึ้นเมื่อปี 2474 ในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 โดยพระครู วิบูลย์พัฒนยุกต์ (หลวงพ่อผุย) โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ เสด็จประกอบพิธียกยอดปราสาท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2544 จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ ภาพจิตรกรรมและประติมากรรม ตรงเชิงบันไดทางขึ้นสู่โบสถ์ ที่เป็นสิงห์หมอบทั้งซ้ายและขวาด้านหน้าสิงห์ทั้งสองมีรูปปั้นคนนั่งเหยียดเท้า รูปปั้นทั้งสองล้วนเป็นฝีมือของหลวงพ่อผุย พระอุปัชฌาย์ วัดสระบัวแก้วส่วนผนังของโบสถ์แห่งนี้ก่ออิฐถือปูน บริเวณภายในและภายนอกผนังทั้งสี่ด้าน จะปรากฏจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวเกี่ยว กับวิถีชีวิตของผู้คน ชาดก สวรรค์ นรก หรือนิทานพื้นบ้าน มีการแบ่งองค์ประกอบของภาพออกเป็นตอนๆ โดยช่างแต้ม จะใช้เส้นแถบหรือสินเทาเป็นตัวแบ่งเรื่อง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว “ฮูปแต้ม“ อีสานมักไม่ปรากฏว่ามี “สินเทา“ สินเทานี้มีรูปร่างเหมือนสายฟ้าแลบ สามารถเห็นได้ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธยา และต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สิ่งที่สะดุดตา และเกิดความประทับใจเป็นพิเศษสำหรับฮูปแต้ม วัดสระบัวแก้ว คือ ช่างแต้มดูออกจะมีอิสระเสรีในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ต่อการเขียนภาพต้นไม้ ใบไม้ และภาพสัตว์นานาชนิด ซึ่งลักษณะนี้จะคล้ายกับงานจิตรกรรมตะวันตก

“กู่บ้านเมย”โบราณสถานกู่บ้านเมย เป็นโบราณสถานตั้งอยู่ที่ “บ้านเมย” กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2544 กู่บ้านเมยเป็นโบราณสถานที่ถูกค้นพบมานาน แล้วเมื่อปี 2523 โดยพบชิ้นส่วนเสาประตู หินทรายมีตัวอักษรจารึก จำนวน 15 บรรทัดซึ่งเรียกว่า “ศิลาจารึกบ้านเมย“
โบราณสถานกู่บ้านเมย เป็นซากอาคารที่สร้างด้วยศิลาแลงก้อนใหญ่ และบริเวณรอบนอกบน พื้นดินพบชิ้นส่วนวัสดุที่ใช้สร้างโบราณสถานจำนวนเล็กน้อยตกอยู่บนพื้นดิน ถัดจากฐานโบราณสถาน ต่อมาสำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่นได้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนากู่บ้านเมย ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แรงงานราษฎรภายในหมู่บ้านเมยทำการขุดและได้พบศิลปกรรมอันล้ำค่า กว่า 25 ชิ้น มีอายุ ราว 1,000 ปี โดยปัจจุบันได้นำโบราณวัตถุ ฝากเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวที่พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อโบราณวัตถุ

บึงหนองสองห้องและสวนสุขภาพหนองหูลิง: หนองน้ำธรรมชาติ ขนาด 300 ไร่ ที่มีบรรยากาศโดยรอบสวยงามไปด้วยพืชนานาพันธุ์ พร้อมทั้งอากาศที่บริสุทธิ์ สถานที่แห่งนี้ถูกพัฒนาให้เป็น แลนด์มาร์ค ของชาวหนองสองห้อง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ และยังเป็นที่พบปะพูดคนของชาวอำเภอหนองสองห้องอีกด้วย นอกจากนี้บึงหนองสองห้องและสวนสุขภาพหนองหูลิงยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยรอบ ทั้ง ร้านอาหาร ที่พัก แพท่องเที่ยว ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ต้อนรับผู้ที่สนใจมาเยี่ยมเยือน

สินค้า จากอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ที่วางจำหน่ายภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอทอป ขอนแก่น มีอะไร กันบ้าง ไปดูกัน ………

กลุ่มแปรรูปถั่วศุภชัย ผู้นำกลุ่ม คือ คุณน้อย อินธิเเสน เริ่มจากการ เป็นเกษตรกร-มีรายได้ค่อนข้างต่ำ ไม่พอในการดำรงชีพ อยากหารายได้เสริมให้ก้บครอบครัว จึงเริ่มจัดตั้ง “กลุ่มแปรรูปถั่วศุภชัย” เมื่อปี 2542 ปัจจุบันมีสมาชิก กว่า 32 คน สินค้าของกลุ่ม การแปรรูปถั่วชนิดต่างๆ ให้มีรสชาติกลมกล่อม และมีการแปรรูปงาขาว งาดำ สำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพให้ได้ทานเป็นขนมที่สามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้กับร่างกายได้อีกด้วย และเป็นความโชคดีของกลุ่ม ที่ได้รับคัดเลือกไปวางจำหน่ายใน “ร้านจิตรลดา “ นับเป็นอีกหนึ่งสินค้า ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น……

ถั่วแปรรูป: ถั่วที่นำมาแปรรูปนั้น มีทั้งถั่วลิสง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มีการปรุงรสชาติต่างๆ อาทิ อบเกลือ อบน้ำผึ้ง อบสมุนไพร เพิ่มรสชาติความอร่อย ที่แตกต่างกันจนเป็นที่ถูกอก ถูกใจผู้ได้ชิม

งาขาว-ดำ แปรรูป: งาขาว-งาดำ ตัด มีรสชาติหวานพอดี และกลิ่นหอมจากงาที่มีความสดใหม่ เมื่อทานเข้าไปแล้วจะรู้สึกมันๆ และหอม หวาน จนต้องร้องขอ..อีกชิ้น….

—————————————————————–

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *