“อำเภอชุมแพ : ข้าว ทับทิมชุมแพ”

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #25 : อำเภอชุมแพ : ข้าว ทับทิมชุมแพ- – ชื่อนี้ มีที่มา

( อำเภอลำดับที่ 24 ใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น )

เมื่อราวปี พ.ศ. 2400 มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งชักชวนญาติพี่น้องอพยพออกจากเมืองภูเวียง มาตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยหยุดพักเกวียนที่บ้านกุดจอกน้อย แล้วแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก : เลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กุดแห่น้อย บ้านแห่ ส่วนอีกกลุ่ม : เดินทางต่อไปและเลือกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านร้าง มีวัดร้าง โดยวัดร้างนี้ มีธาตุและต้นโพธิ์ จึงตั้งชื่อว่า วัดโพธิ์ธาตุ พร้อมกับตั้งชื่อว่าบ้านกุดธาตุ กุดธาตุมีน้ำลึกมาก มีจระเข้ และป่าทึบ จึงจับปลาได้ยาก ประกอบกับรอบๆ กุดธาตุ มีกอไผ่ขึ้นหนาแน่น ชาวบ้านจึงตัดไม้ไผ่มามัดเป็นแพใช้ยืนหว่านแห-ตีวงล้อมเข้าหากัน นานเข้าจึงเรียกว่า “กุดชุมแพ” และ “บ้านชุมแพ” เมื่อปี 2486 กระทรวงมหาดไทย อนุมัติให้ตั้ง อำเภอชุมแพ

—————————————————————-

อำเภอชุมแพ มีร่องรอย บ่งบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของมนุษย์ กว่า 2,500 ปี วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จัก อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น…… ให้มากกว่า ที่เคยรู้จัก…..ตามมากันเลย

วัดโพธิ์ธาตุ: ชาวอำเภอ ชุมแพให้การเคารพนับถือมาเป็นเวลายาวนาน เนื่องจากมีประวัติการก่อสร้างเชื่องโยงกับการเริ่มมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัย และยังเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น สภาพโดยทั่วไปของโบราณสถานเป็นซากของธาตุก่ออิฐขนาดเล็ก ยังไม่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ สภาพโดยทั่วไปจึงยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ได้เรียนรู้และเป็นเร่องเล่าขานให้คนรุ่นหลังได้เห็นความสวยงามของศิลปะในยุคสมัยนั้นๆ

เมืองโบราณโนนเมือง: ตั้งอยู่ในเขตบ้านนาโพธิ์ เล่าสืบต่อกันมาว่าที่เนินดินกว้างที่เรียกว่า โนนเมือง นั้นเป็นเมืองโบราณ ลักษณะเป็นเนินดินรูปไข่ มีพื้นที่ประมาณ 170 ไร่ ล้อมรอบด้วยคูเมือง 2 ชั้น เมื่อนักโบราณคดีเข้าไปสํารวจพบใบเสมาหินทรายศิลปะทวาราวดี ปักอยู่ในเมือง และพื้นที่โดยรอบมีเศษภาชนะดินเผาชิ้นไม่ใหญ่นักกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนเนินดิน เศษภาชนะดินเผาเหล่านี้มีทั้งชนิดเขียนสีแดงชนิดลายขูดขีดและลายเชือกทาบในชั้นดินสมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16) เมื่อยิ่งขุดชั้นดินลึกลงไปยิ่งพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เมืองโบราณแห่งนี้เคยมีชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ตอนปลาย) พบโครงกระดูกมนุษย์อายุราว 2,500 ปี ผู้คนสมัยนี้มีพิธีฝังศพตามประเพณีโบราณ มีการฝังเครื่องมือเครื่องใช้ลงไปพร้อมศพด้วย เช่น หม้อและภาชนะดินเผา มีทั้งลายเขียนสีลายขูดขีดและลายเชือกทาบ รวมทั้งกําไลสัมฤทธิ์กําไลกระดูกสัตว์ เปลือกหอย ลูกปัดหินสี ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการค้นพบเครื่องมือเหล็กประเภทจอบ เคียวและกระดูกของสัตว์ต่างๆ เช่น เก้ง กวาง และปลาหลายชนิด ทําให้ทราบว่าผู้คนที่นี่ดํารงชีวิตด้วยการทําเกษตรกรรม มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่เรื่อยมาจนถึงสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 16-17) และทิ้งร้างไปในที่สุด เมืองโบราณโนนเมืองเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่บ่งบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์
นักท่องเที่ยว ที่หลงไหล กับห้วงเวลาประวัติศาสตร์ แนะนำให้มาเยี่ยมชม อาจเป็นอีกแห่งที่ คุณจะบอกตัวเองว่า น่าจะแวะมาตั้งนานแล้ว….

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านนาหนองทุ่ม: สถานที่แรกที่ชาวบ้านนาหนองทุ่มจะพาทุกท่านไปคือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนาหนองทุ่มให้การเคารพ คือ ศาลปู่ตา โดยในช่วงปีใหม่ไทยทุกปีจะมีการรำบวงสรวง ศาลปู่ตาแห่งนี้ มีประเพณีการตอนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นไม่ว่าใครจะไปมา ชาวบ้านนาหนองทุ่มจะมีการฟ้อนรำ ตอนรับทุกท่านอย่างเสมอ นอกจากนี้ชาวบ้านนาหนองทุ่ม ยังมีสินค้า ที่ผลิตในชุมชนเรียกว่าเป็นของเด็ดบ้านหนองทุ่มให้หลายๆ ท่านได้แวะชม แวะซื้อ เช่น เค้กกล้วยหอม กล้วยฉาบอบเนย โดยความพิเศษอยู่ที่ กล้วยที่นำมาแปรรูปนั้น เป็นกล้วยที่ชาวบ้านปลูกกันเองภายในบ้านนาหนองทุ่ม ที่เมื่อนำมาผลิต จะมีความสดใหม่เสมอ นอกจากขนม แล้วยังมีตะกร้าพลาสติกที่เป็นผีมือของผู้สูงอายุภายในบ้านนาหนองทุ่ม ได้กุศลทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิต ที่ได้ค่อยฝึกทักษะสมาธิไปอีก และสินค้าอีกอย่างคือกระปุกออมสินจากไม้ไผ่ ที่สามารถวาดรูปลงบนไม้ไผ่ จัดทำให้ตามออเดอร์ของลูกค้าได้ เป็นศิลปะ ชิ้นเดียวในโลก เชียวแหละ…..

ถ้ำพญานาคราช: ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เขตอำเภอชุมแพ ถ้ำพญานาคราช เป็นถ้ำที่มีความสวยงามเป็นอันดับ 1 ของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเที่ยวชมธรรมชาติอย่างมาก ภายในถ้ำพญานาคราชเป็นถ้ำหินปูนที่มีหินงอกหินย้อยและมีความแววาวระยิบระยับเมื่อส่องไฟไปกระทบ ทำให้เกิดความสวยงามอย่างมาก ถ้ำพญานาคราชเป็นถ้ำที่สามารถเดินทะลุจากด้านหนึ่งออกไปอีกด้านหนึ่งได้ ในการเดินเข้าชมถ้ำนั้นจำเป็นจะต้องมีผู้นำทางที่เชี่ยวชาญและไฟฉายเข้าไปด้วย เนื่องจากภายในถ้ำพญานาคราชนั้นมีความกว้างขวางและความซับซ้อนจากหินที่ถูกแบ่งเป็นห้องๆ จำนวนมาก นอกจากนี้ภายในถ้ำยังสามารถเดินทะลุไปยังถ้ำเกล็ดแก้ว และถ้ำลายแทงได้ โดยถ้ำทั้งสามนั้นมีจุดเด่นที่ต่างกัน โดยถ้ำพญานาคราช จะเเป็นถ้ำที่มีความใหญ่ที่สุดและมีรูปหินที่ลักษณะคล้ายกับเศียรของพญานาค ถ้ำเกล็ดแก้ว จะมีความสวยงามโดยชื่อของถ้ำเกล็ดแก้วนั้น มาจากหินที่มีแร่ควอตซ์เป็นส่วนประกอบจึงทำให้เมื่อนแสงไฟเข้าไปส่องนั้นจะทำให้เห็นเป็นหินที่มีความโปรงแสงเปรียบเสมือนแก้วประกอบกับลายของหินจนทำให้เกิดเป็นลายเกล็ด จึงเป็นที่มาของ ถ้ำเกล็ดแก้ว นั้นเอง และถ้ำอีกแห่งหนึ่งที่บ่งบอกการอยู่อาศัยบริเวณนี้ในสมัยก่อนคือ ถ้ำลายแทง ที่ต้องเดินขึ้นไปจากถ้ำพญานาคราช และจะพบกับร่องรอยการเขียนภาพบนผนังของถ้ำในการสื่อถึงสิ่งต่างๆ ในสมัยนั้น เปรียบเสมือนลายแทงในการเดินทางครั้งนี้

สินค้า จากอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่วางจำหน่ายภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอทอป ขอนแก่น มีอะไร กันบ้าง ไปดูกัน ………

ข้าวทับทิมชุมแแพ: เกิดจากการผสมพันธุ์ของสายพันธุ์ข้าวระหว่างข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ กับข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยดพัทลุง เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง โดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เป็นผู้ดูแล จากผลการวิเคราะห์คุณภาพ พบว่าข้าวทับทิมชุมแพ มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิกสูง และฟลาโวนอยด์สูง ซึ่งสูงกว่าข้าวในหลายๆสายพันธุ์ และยังมีส่วนช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ช่วยให้เม็ดเลือดไม่จับตัวเป็นก้อนจนอุดตัน ป้องกันการเกิดมะเร็ง อีกทั้งยังมีปริมาณอมิโลสต่ำ เมื่อหุงสุกจะมีความนุ่มมาก
ข่าวดี…แ่หงความภาคภูมิใจ ว่า ขณะนี้ ทางจังหวัดขอนแก่น กำลัง อยู่ในขั้นตอน ขอรับ การขึ้นทะเบียนทางภูมิศาตร์ หรือ GI เพื่อแสดงตน ปักหมุดแหล่งผลิต ให้บริโภค มั่นใจ ทุกครั้งที่รับประทาน ว่า เป็นข้าวทับทิมชุมแพ ที่เติบโต ในพื้นที่อำเภอชุมแพ จังวัดขอนแก่น ขนานแท้ ว่า ข้าวทับทิมชุมแพ ต้อง ปลูก-เติบโต-เก็บเกี่ยว ที่ ชุมแพ……ปลื้ม กัน ทั้งอำเภอ…..

กล้วยอบดงลาน: กล้วยน้ำหว้าอบ มีรสชาติหวานจากกล้วยและเป็นการอบในระบบปิด มั่นใจได้ในความสะอาด และยังเป็นกล้วยที่ปลูกในพื้นที่อำเภอชุมแพ อีกด้วย

กลุ่มถักทอไหมขันแกะ : แปลกดี ชุมแพ มีขนแกะ เป็นสินค้าที่ทำจากผ้าฝ้ายคุณภาพดี และสีสันสดใส หมวก สวยงามจากลายผ้าและสวมใส่ได้สบาย สามารถบังแดดและช่วยลดความร้อนให้เราได้ นอกจากนี้ ขอแนะนำ ถุงผ้าดอกไม้พับได้ นำไปจ่ายตลาดใส่ของกลับมาได้อย่างจุใจ ยามยังไม่ต้องใช้งาน สามารถพับเป็นรูปทรงดอกไม้ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่ถุงผ้าแต่ละใบ อีกด้วย

—————————————————————–

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *