“อำเภอสีชมพู : ต้นหว้าสีชมพู ต้นไม้ทรงประทับ”

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #24 : อำเภอสีชมพู : ต้นหว้าสีชมพู ต้นไม้ทรงประทับ

( อำเภอลำดับที่ 23 ใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น )

อำเภอสีชมพู มีประวัติอันเเสนยาวนาน จากหลักฐานประวัติศาสตร์ เมื่อสมัยปี พศ. 2118 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้นำกองทัพไปช่วยพม่าตีเวียงจันทร์เมื่อเดินทัพมาถึงพื้นที่หนึ่งในอำเภอสีชมพู สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประชวรกะทันหัน จึงได้เสด็จประทับแรมภายใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเรียกว่า ต้นหว้าสีชมพู ต่อมาได้มีชาวบ้านไปตั้งบ้านเรือนบริเวณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับ และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านสีชมพู”

อำเภอสีชมพู ได้รับการยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอสีชมพู โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2508 ซึ่งแบ่งแยกพื้นที่จากอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ต่อมากิ่งอำเภอสีชมพู ได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอสีชมพู ปี 2512

“อำเภอสีชมพู” มีพื้นที่ราว 529 ตารางกิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 114 กิโลเมตร และ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 78,148 คน

—————————————————————–

จากการเป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากจังหวัดราว 114 กิโล วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ จุดท่องเที่ยวสุด unseen ของอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ……ตามมากันเลย

วัดถ้ำผางาม: เส้นทางเดินเพื่อไปยังจุดชมวิว ที่อยู่บนยอดของวัดถ้ำผางาม เดิมเส้นทางเเห่งนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้าน ใช้ในการหาของป่า โดยเริ่มแรกมีการเดินบนเส้นทางนี้ช่วงปี 2520 การเดินขึ้นไปยังจุดยอดเขาเพื่อชมวิว นั้น จะใช้เวลาราว 5-6 ชัวโมง สามารถมองเห็นวิวโดยรอบ นอกจากนั้น ยังมีถ้ำเต่า ที่มีหินลักษณะเหมือนเต่า และอีกจุดที่สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้นั้น คือ ถ้ำน้ำหยด มีลักษณะเป็นลาดหน้าผา เกิดโดยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน จะมีน้ำหยดลงมา และภายในถ้ำแห่งนี้ยังมี อีเกีย (ค้างคาว) อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หากท่านใดจะมา สถานที่เเห่งนี้ ควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และที่สำคัญต้องมีไกด์ท้องถิ่น เป็นผู้นำทาง
วัดถ้ำแสงธรรม: ตั้งอยู่ในบ้านผาน้ำเที่ยง ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น วัดแห่งนี้ สภาพโดยทั่วไปเป็น ภูเขาหินที่คล้ายเป็นแนวปะการัง เหมือนหลายล้านปีแล้ว ดันตัวขึ้นมาจากเปลือกโลก พระอาจารย์เสงี่ยม ได้เริ่มปรับปรุงสภาพถ้ำเริ่มปี 2541 โดยหลวงปู่ได้มาจำพรรษาอยู่ ณ ถ้ำแห่งนี้ ร่วมกับศิษย์ ญาติโยม ในการปรับปรุง โดยเป็นวัดที่อยู่กับธรรมชาติติดภูเขา การขึ้นไปบนวัดแห่งนี้ สามารถขึ้นได้ทางเดียว คือการเดินเท้าเท่านั้น โดยทางเดินจะมีบันได เข้าไปที่วัด จากชั้นล่างเดิน 238 ขั้น จะไปถึงถ้ำ และหากเดินต่อ 480 ขั้น จะถึงยังเจดีย์ของวัด และหากเดินต่อขึ้นไปอีกเพียงเล็กน้อยก็จะพบจุดชมวิว สามารถมองเห็นธรรมชาติ 360 องศา และยังมองเห็นภูเขาบริเวณโดยรอบได้อย่างชัดเจนเเละสวยงาม แต่ละชั้นของการขึ้นไปก็จะมีจุดต่างๆ ให้ได้เเวะพัก ดังนี้
– จุดที่ 1 กราบท่านฤาษี สมโชค อาศรมด้านหน้าทางขึ้นถ้ำ
– จุดที่ 2 จุดพักชมวิว และที่พักอาคารด้านนอก
– จุดที่ 3 บริเวณถ้ำแสดงธรรม กราบพระอาจารย์เสงี่ยม ร่วมทำบุญบูชาของที่ระลึก มีจุดชมวิวด้านนอก
– จุดที่ 4 อาคารแสดงธรรม ที่กำลังก่อสร้าง
– จุดที่ 5 ลานเอนกประสงค์ ดาดฟ้ามีโดมธรรม จุดชมวิว 270 องศา ก่อนขึ้นไปชม รอยพระพุทธบาท
– จุดที่ 6 บันไดขึ้นสู่รอยพระพุทธบาท มีมุมถ่ายภาพและชมวิว
– จุดที่ 7 รอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างบนรอยเดิม มุมชมวิว 360 องศา

วัดผาน้ำเที่ยง: พื้นที่ตั้งของวัดใกล้ กับสายน้ำ ที่ทิ้งตัวดิ่งไหลเป็นเส้นตรงดุจ “น้ำเที่ยง” วัดแห่งนี้จึงถูกตั้งชื่อว่า ถ้ำผาน้ำเที่ยง พร้อมทั้งภายในวัดแห่งนี้ ชาวบ้านยังมีความเชื่อกันว่า มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่สามมารถใช้รักษาให้หายจากอาการปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกายได้ และวัดแห่งนี้ยังมี ฝูงลิงกว่า 300 ตัว ซึ่งต้องระวังความซุกซน ของพวกเขาด้วย….

สินค้า จากอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ที่วางจำหน่ายภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอทอป ขอนแก่น มีอะไร กันบ้าง………

กลุ่มสายชลผ้าไหม ผู้นำกลุ่ม คือ คุณสายชล เจตนิกา เริ่มจากการ ที่อยากพัฒนาลายผ้าให้มีความทันสมัย และ ต้องการรักษาวัฒนธรรมการใส่ผ้าไทยให้คงอยู่ จึงได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มสายชลผ้าไหมขึ้นมา ปัจจุบันมีสมาชิก กว่า 20 คน สินค้าของกลุ่ม เป็นงานฝีมือการทอผ้า และการตัดเย็บ โดยเสื้อ แต่ละตัวนั้น จะมีลักษณะไม่เหมือนกัน เป็นการออกแบบไปเรื่อยๆ เพื่อให้สินค้านั้นมีความพิเศษ เหมาะกับผู้สวมใส่แต่ละบุคคล โดยลายที่ เป็นจุดขายของกลุ่มคือ ผ้าลายสายฝน ที่เเสดงถึงวัฒนธรรมความเชื่อว่า หากผู้หญิงแต่งงานจะต้องซื้อผ้าลายสายฝนให้กับ แม่สามี เนื่องจากจะทำให้ร่ำรวยเหมือนดังสายฝนที่โปรยปรายลงมายังพื้นโลก นั่นเอง……

เสื้อผ้าฝ้าย: ลายสายฝน ที่มีการออกแบบมาให้สวมใส่สบาย ตรงแขนเสื้อนั้น มีการนำผ้าฝ้ายมาทำเป็นดอกไม้เพื่อเพิ่มความอ่อนหวานให้กับผู้สวม,ใส่

ผ้าถุงฝ้ายลายแคนแก่นคูน: เป็นผ้าถุงผ้าฝ้ายที่มีความเป็นจังหวัดขอนแก่นอยู่ทั้งผืน คือ ลายแคนแก่นคูน และลายไดโนเสาร์ อยู่ภายในผ้าผืน ซึ่งผ้าผืนจากอำเภอสีชมพูนั้น ยังมีความวาวของลายเปรียบดั่งเส้นไหมที่มีความวาวสวยงาม

—————————————————————–

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *