“อำเภอหนองนาคำ : หนอง-นา-คำ : บ่อน้ำสายทองคำ”

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #23 : อำเภอหองนาคำ : หนอง-นา-คำ : บ่อน้ำสายทองคำ

( อำเภอลำดับที่ 22 ใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น )

บ้านหนองนาคำ มีประวัติการก่อตั้ง เมื่อปี 2461 เริ่มชุมชน จากการชักชวนเพื่อนบ้านมากัน 5 ครัวเรือน ด้วยจุดประสงค์ ครั้งแรก คือ การอาศัยอยู่ใกล้ และสะดวกในการดูแลที่นา และแหล่งทำกิน จึงมีการขุดบ่อน้ำเพื่อบริโภค แต่ปรากฎว่า เมื่อ ขุด ณ ที่ใดล้วนพบมีแต่น้ำมีสายทองคำ ใช้ดื่มไม่ได้ ประกอบกับที่นามีความอุดมสมบูรณ์ จึงมารวมกันตั้ง ชื่อหมู่บ้านใหม่นี้ว่า “บ้านหนองนาคำ” เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูเวียง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครอง ออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองนาคำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ปี 2537 ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองนาคำ ในวันที่ 24 สิงหาคม ปี 2550

“อำเภอหนองนาคำ” มีพื้นที่ราว 158 ตารางกิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 83 กิโลเมตร และ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 23,844 คน

—————————————————————–

จากการออกมาหาพื้นที่ทำกินในสมัยนั้น ของอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น วันนี้สถานที่แรก ที่เราจะพาทุกท่านไปรู้จักเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันแสนยาวนาน….ตามมากันเลย

แหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่ตำบลกุดธาตุ เป็นที่ตั้งของชุมชน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุระหว่าง 3,500 – 4,000 ปี ซึ่งในปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 ตำบลกุดธาตุ เป็นแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่ มีลักษณะเป็นเนินเตี้ย ๆ ขนาด 100 x 150 เมตร โดยกรมศิลปากร ร่วมกับวิทยาลัยฮาวาย ร่วมกันขุดค้น ช่วงปี 2509 – 2511 มีการขุดค้นพบ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือหินรูปต่างๆ และหลุมฝังศพจำนวน 115 หลุม เป็นโครงกระดูกมนุษย์หินยุคใหม่ จากการขุดค้นพบว่าแหล่งโบราณคดีโนนนกทาอยู่ในช่วงยุคสำริด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้โลหะ มีอายุราว 3,000 – 3,500 ปี

กุดธาตุ หรือธาตุดูกญาคู ร่องรอยอดีตที่บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ เป็นโบราณสถานพระธาตุขนาดเล็ก ก่ออิฐสอปูนเป็นพระธาตุทรงสี่เหลี่ยมสภาพชำรุดหักพัง ฐานปูนสึกกร่อนมองเห็นอิฐเปลือย ส่วนยอดหักหายไป คาดว่าเป็นธาตุเจดีย์ที่สร้างไว้ในช่วงวัฒนธรรมล้านช้าง (ราวพุทธศตวรรษที่ 22-24) เป็นที่ตั้งของชุมชนสมัยนั้น ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม ปี 2483 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่เคารพสักการะของชาว หนองนาคำสืบมา

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านขนวน เป็นหมู่บ้านที่หากท่านใดเข้ามาแล้วจะได้รับความอบอุ่นทั้งกายและใจ เนื่องจากชุมชนนี้ เน้นการทอผ้าทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม โดยการทอจากฝีมือ สมาชิกในชุมชน ลวดลายงดงาม เพื่อส่งต่อความอบอุ่นกายและใจให้กับ ผู้ที่สวมใส่ รวมทั้ง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านขนวน ยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิ สื่อกก กระด้ง และเครื่องจักสานต่างๆ อาหารเอกลักษณ์ของชุมชน อาทิ ซุปหน่อไม้ ลาบปลาสร้อย แกงเห็ดฟาง และน้ำพริกพร้อมผักลวก ที่ถูกปลูกอยู่ภายใน บ้านขนวน เป็นผักปลอดสารพิษทานแล้วดีต่อสุขภาพ อิ่มท้อง อิ่มใจอีกด้วย

—————————————————————–

สินค้า จากอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ที่วางจำหน่ายภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอทอป ขอนแก่น มีอะไร กันบ้าง………

กลุ่มเครือข่าย โอทอป ตำบลขนวน ผู้นำกลุ่ม คือ คุณพรนิพา กิจโป้ มีแนวคิดที่อยากจะหารายได้เสริม หลังจากการทำการเกษตร จึงจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย โอทอป ตำบลขนวน ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มกว่า 50 คน สินค้าของกลุ่ม เป็นงานฝีมือเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น ชุดผ้าฝ้าย พวงกุญแจดอกไม้ และตะกร้าสาน ที่แต่ละอย่างจะถูกออกแบบมาเพื่อเหมาะแก่การ ใช้สอย และสวมใส่ หาก ต้องการสั่งเป็นการพิเศษ จะต้องออเดอร์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เนื่องจากเป็นงานฝีมือ และต้องใช้ความปราณีต ส่งมอบงานคุณภาพ ให้กับลูกค้า

เสื้อผ้าฝ้าย: ออกแบบมาหลากหลายรูปแบบ อาทิ เสื้อผ้าฝ้ายปีกค้างคาว ผูกโบว์ และอีกหลากหลายแบบ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ถูกตัดเย็บจากความปราณีต และเป็นผ้าฝ้ายที่ถูกเลือกสรรคุณภาพมาแล้ว

เสื้อสูทลายแคนแก่นคูน: เป็นการนำผ้าลายแคนแก่นคูน ซื่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น มาตัดเย็บให้มีความทันสมัย สามารถสวมใส่ได้ในหลายโอกาส และยังเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ ความเป็นจังหวัดขอนแก่น

พวงกุญแจผ้าฝ้าย: สีสันสดใส ออกแบบมาให้มีหน้าตาเหมือนดอกไม้ เมื่อนำไปห้อยกับกุญแจ รูปทรงต่างๆ จะเป็นการเพิ่มความสะดวก เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหา หากุญแจไม่พบ อีกด้วย

—————————————————————–

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *