” อำเภอเปือยน้อย : ปราสาทเปือยน้อย อายุ กว่า 900 ปี”

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #21 : อำเภอแวงน้อย : ปราสาทเปือยน้อย อายุ กว่า 900 ปี

( อำเภอลำดับที่ 20 ใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น )

อำเภอเปือยน้อย เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านไผ่ ต่อมามีการจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอเปือยน้อย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม ปี 2520 ต่อมาจึงมีการยกฐานะเป็น อำเภอเปือยน้อย ตามพระราชกฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ปี 2537
อำเภอเปือยน้อย อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นราว 80 กิโลเมตร มีพื้นที่อยู่ราว 172.97 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่ราว 20,144 คน

…เปือยน้อยเมืองปราสาทหิน ถิ่นกำเนิดผูกเสี่ยว เที่ยวงานบุญกู่ เชิดชูวัฒนธรรม…

คำขวัญของอำเภอเปือยน้อย น่าค้นหาวันนี้สถานที่แรกที่จะพาทุกท่านไปรู้จักเลย คือ

ปราสาทเปือยน้อย: สถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มานาน กว่า 900 ปี แต่พบว่าที่ ปราสาทเปือยน้อย หรือ กู่เปือยน้อย หรือ พระธาตุกู่ทอง แห่งนี้ ยังมีสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ กู่เปือยน้อย หรือ พระธาตุกู่ทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวขัว ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
กู่เปือยน้อย นับว่าเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ที่สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 เพื่อใช้เป็นศาสนสถานประกอบพิธีกรรม มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในแถบอีสานตอนบน โดยสถาปัตยกรรมนั้น จะเป็นกลุ่มอาคารโบราณ 4 หลัง ก่อด้วยศิลาแลง หินทราย และอิฐ โดยมีกำแพงแก้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าล้อมรอบอีกชั้น
โดยภายในกำแพงแก้ว มีบรรณาลัยหรือวิหารทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เล่าขานกันว่าเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ แต่บ้างก็บอกกันว่าปราสาทเปือยน้อยนั้น เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างเขมรบาปวนและแบบนครวัดรวมกันไว้ โดยสื่อความหมายถึงเขาพระสุเมรุ ที่เป็นแกนกลางของจักรวาล หน้าบรรณขององค์ปรางประธานสลักเป็นรูปนาคราช มีลวดลายสวยงดงาม ทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ที่นับว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับตัวปราสาท ที่นี่น่าจะมีอายุราว 900 ปี

กู่เปือยน้อย นั้น เป็นเสมือนสถานที่รวมศรัทธาของชาวบ้าน ประเพณี ของชาวอำเภอเปือยน้อยจะจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองปราสาท ในช่วงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 โดยมีพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีผูกเสี่ยว ที่ขึ้นชื่อของชาวขอนแก่น นอกจากนั้นก็จะมีการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ กู่เปือยน้อย แห่งนี้ นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ของอำเภอ

สวนสาธารณะ สระวงษ์: เป็นบึงน้ำสาธารณะ สำหรับพักผ่อน และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชาวอำเภอเปือยนน้อย จุดไฮไลน์อยู่ที่ สะพานกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ คือ ศาลาผูกเสี่ยว อยู่บริเวณตรงกลางของสะพาน จุดที่ตั้งของสะพาน อยู่ระหว่างสถานที่สำคัญ 2 แห่งคือ ปราสาทเปือยน้อย และ เจ้าปู่อุปฮาด โดยสถานที่ทั้งสองนี้ มีความสำคัญกับชาวอำเภอเปือยน้อย เพราะ เป็นศรัทธา เป็นที่ยึดเหนี่ยว จิตใจและเป็นสิ่งเคารพบูชาของชาวอำเภอเปือยนน้อย เชื่อกันว่า เจ้าปู่อุปฮาด นั้นปกป้องและดูแลรักษาอำเภอเปือยน้อย มาอย่างยาวนาน

นักท่องเที่ยวสามารถ ไปพักผ่อนเดินชม สัมผัสธรรมชาติที่ สระวงษ์ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ บริเวณโดยรอบ ได้อย่างสบายใจ

ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี บ้านหัวข้อ อำเภอเปือยน้อย : ชุมชนบ้านหัวข้อ ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนมาก เด่น เด่น คือ สวนเมล่อน บ้านหัวข้อ ที่เป็นแห่งแรกในการปลูกเมล่อนในจังหวัดขอนแก่นลำเลียงส่งขาย ด้วยช่องทาง-ห้างสรรพสินค้า อาทิ Bic C จุดเด่น คือ เมล่อน ที่หอม หวาน กรอบ นอกจากนี้ ยังมี สวนองุ่นไร้เมล็ด ให้ได้ชิมกันอีกด้วย

ส่วนสินค้าโอทอป ของบ้านหัวข้อ อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ สไบลายปราสาทเปือยน้อย เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะอำเภอเปือยน้อ

อีกชิ้นที่น่าสนใจคือ เสื้อ 5 นาที โดยนักท่องเที่ยวสามารถออกแบบเสื้อได้เอง เเละรอรับได้เลยเพียง 5 นาทีเท่านั้น กระติกข้าว ที่ใช้ต้นกก เป็นวัตถุดิบ นำมาสานด้วยมือ มีความแข็งแรงและหนาแน่น ความปราณีต จึงมีออเดอร์จากฝรั่งเศษ ตอบโจทย์ งานฝีมือคุณภาพ ที่ต้องสั่งเป็นพรีออเดอร์เท่านั้น และสุดท้ายขนมกะหรี่ปั๊บ ที่มีเอกลักษณ์ คือ ความบางของแป้ง และไส้ที่เยอะจนล้น ทะลักออกมา ถูกใจ คอขนม ยิ่งนัก………….

—————————————————————–

สินค้า จากอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่วางจำหน่ายภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอทอป ขอนแก่น มีอะไร กันบ้าง………

กลุ่มตัดเย็บกระเป๋า และผ้าฝ้ายบ้านวังหิน นำกลุ่มโดยคุณวิจิตรา ศิรินารถ มีสมาชิกในกลุ่ม จำนวน12 คน เริ่มก่อตั้งกลุ่มนี้มาเมื่อปี 2561 เริ่มด้วยการ อยาก ทำสินค้าในชุมชนให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้ง่าย และเป็นการนำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาใช้ส่วนผสมผสาน กับสินค้าในปัจจุบัน โดยสินค้าของกลุ่มคือ กระเป๋าผ้าขาวม้าหูรูด ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับใส่ของต่างๆ และสะดวกในการพกพา คือ สามารถใส่ของและดึงเชือกเพื่อบรรจุของ อย่างมั่นคง และกลายเป็นหูจับสะดวกในการถือหรือคล้องเเขน อีกด้วย

กระเป๋าหูรูด : เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ ตัดเย็บ จากผ้าขาวม้า สะดวกในการใช้งานและมีความเป็นเอกลักษณ์ ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เก๋ เท่ห์

—————————————————————–

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *