อำเภอกระนวน : มาจากเสียง “ชนวน” บั้งไฟ

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #18 : อำเภอกระนวน : มาจากเสียง “ชนวน” บั้งไฟ

( อำเภอลำดับที่ 17 ใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น )

กระนวนแดนดินถิ่นเกษตร เขตปลูกอ้อย รอยต่อยางพารา ศูนย์กลางการค้า พัฒนาคุณธรรม ลือล้ำบุญบั้งไฟ เที่ยวบ๋าหลวงตาดโตนใส รวมน้ำใจถิ่นคนดี ”

อำเภอกระนวน ตั้งเมื่อ ปี 2491 โดยรวม เขตการปกครองของตำบลกระนวน และ ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แยกเป็น “กิ่งอำเภอ” เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ตำบลทั้งสอง อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอน้ำพอง การคมนาคมไม่สะดวก และมีโจรผู้ร้ายชุกชุม ประชาชนเดือนร้อนประสบปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน จึงได้ประชุม และมีมติให้ขอแยกเขตปกครองของทั้งสองตำบล จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอกระนวน และต่อมาปี 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่งอำเภอกระนวนขึ้นเป็น “อำเภอกระนวน” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
ชื่อนี้ มีที่มา เกิดจากการเพี้ยนเสียงมาจากประเพณีบั้งไฟ คือ คำว่า “ชนวน” ที่ใช้จุดไฟ จนเกิดเป็นชื่อ “อำเภอกระนวน” ในเวลาต่อมา
อำเภอกระนวน มีพื้นที่ ราว 322 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ราว 78,863 คน และมีเส้นทางห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่น 66 กิโลเมตร

————————————————————

วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จัก อำเภอกระนวน ให้มากขึ้นไปอีก กับแหล่งท่องเที่ยว ที่หลายท่าน อาจไม่ เคยรู้มาก่อน …… ตามกันมาเลย

วัดป่าจันทรมณี (ภูกระแต) เป็นวัดที่มีองค์พระธาตุเจดีย์ สวยงาม โดดเด่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและมีประวัติความเป็นมาว่า มีพระพุทธรูปองค์ดำ เคยประดิษฐานที่วัดป่าจันทรมณี และยังเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธ์ โดยมีตำนานเล่าขานมาว่า เป็นพระพุทธรูป ที่บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้ชาวบ้านทำการเกษตรได้พืชผลดี และยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระเจดีย์ศรีวิจิตรการ ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของเกจิอาจารย์หลายองค์ วัดป่าจันทร์มณี มีเนื้อที่ 173 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา เเละเมื่อปี 2528 ชาวบ้านโคกสะอาด และชาวบ้านห้วยโจด ไปเชิญแม่ชีไพจิตร์ มาพำนักที่วัดแห่งนี้และบูรณะวัด สวยงาม ปัจจุบัน มีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ชีพราหมณ์ อยู่ปฏิบัติธรรมเสมอมา

น้ำตกบ๋าหลวง อยู่ภายใน วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ตั้งชื่อตามน้ำตกบ๋าหลวง ซึ่งเดิมชาวบ้านเรียกว่า “น้ำตกตาดโตน” เกิดจากลำห้วยยาง ต้นกำเนิดจากภูเขาสวนกวาง ไหลผ่านลานหินทราย แล้วตกลงสู่พื้นล่าง เกิดเป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 10 เมตร แล้วไหลลงสู่ห้วยบาตร เป็นลำห้วยที่แบ่งแนวเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ ก่อนจะไหลรวมกับแม่น้ำลำปาว ภายในบริเวณวนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 13 จุด จุดไฮไลท์ คือ ป่าเบญพรรณ เป็นต้นไม้ทั้งห้า ได้แก่ ต้นสัก, มะค่า, แดง,ประดู่ และไม้ชิงชัง ปกคลุม จึงทำให้น้ำตกบ๋าหลวง ไปทั่วบริเวณ จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดธรรมชาติ เหมาะแก่การไปพักผ่อนวันหยุด ท้าทาย สำหรับกลุ่มนิยมไพร นิยมธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีจุดประวัติศาสตร์ ที่บ่งชี้ ในอดีตที่ผ่านมาว่า เคยเป็นจุดรวมพลของ กองกำลังเขตพื้นที่สีแดง ให้เล่าขานกันอีกด้วย

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนสุดสะออน คุ้มโอเคเเม่ใหญ่สอน สัมผัสผ่านวัฒนธรรมที่จะต่อยอดเรื่องราว จากรุ่นสู่รุ่นให้เป็นการเรียนรู้ ชื่อนี้ มีที่มา คำว่า โอเค-OK เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า มีผู้ใหญ่ไปเชิญลูกบ้านไปเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน คุณยายสอน ก็เป็นหนึ่งในนั้น ภาษาการสื่อสารคำว่า “โอเค” คงมีอิทธิพลในยุคนั้น เพื่อแสดงถึงคำว่า ตกลงในสมัยนี้ ด้วยความที่เป็นภาษาใหม่ในยุคนั้น กับคนรุ่น คุณยายสอน จึงเข้าใจว่า ok แปลว่า ไม่โอเค นั้นเอง “คุ้มแม่ใหญ่สอน” เป็นแหล่งรวมงานฝีมือของชาวบ้าน และเป็นที่สำหรับจัดกิจกรรม อาทิ พาเด็กๆ ทำนา ลงแขก ร่วมแรงร่วมใจกัน และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็นอีกจุดที่ใช้สำหรับถ่ายทำภาพยนต์ สารคดี ต่างๆ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น อีกหนึ่งแห่ง

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีประเพณีในช่วงในช่วงปีใหม่ จะจัดกิจกรรม คือ บุญกุงข้าวใหญ่ ด้วยการที่ คนในชุมชน นำข้าวมาโฮมกัน (รวม) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทำบุญของหมู่บ้าน และกิจกรรมประเพณีบุญบั๊งไฟล้าน ที่จัดขึ้นในทุกปี และมีกิจกรรมในช่วงนั้นคือ หมอลำเนื่องจาก ชุมชนบ้านหนองกุงใหญ่ เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นฐานมาจากหมอลำ จึงมีหมอลำกลอน และคณะสรภัญญ์ และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อีกด้วย
สินค้าชุมชน ที่หากท่านได้มาเยือน แนะนำให้ชิม คือ ผลิตภัณฑ์ผลไม้ต่างๆ แปรรูป เช่น มะยมหยี่ มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงสามรส นอกจากนี้ยังมี ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และหัตถกรรมจักรสาน สวยงามให้เลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก ก่อนกลับ แนะนำ แวะทานอาหารที่บ้านหนองกุงใหญ่ เมนู เอกลักษณ์ คือ ซุปแตง ใช้แตงกวามาเป็นวัตถุดิบ และขนมที่หาทานยากอย่าง ขนมเทียนแก้ว สูตรการรับประทาน ต้องนำไปจิ้มกับน้ำตาล….อร่อยไม่รู้ลืม

—————————————————-

สินค้า จากอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ที่วางจำหน่ายภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอทอป ขอนแก่น ดูซิว่า มีอะไร กันบ้าง……….

ผ้าถุงฝ้าย : ความพิเศษ คือเนื้อผ้าที่มีความนุ่ม ใส่สบาย ความยาว 2 เมตร สามารถนำไปตัดเสื้อหรือกางเกง หรือกระโปรง ให้เก๋ไก๋ สวยงาม สวมใส่ได้ทุกวัน

กล่องกระดาษทิชชูเสื่อกก : วัตถุดิบ อิงธรรมชาติ จากต้น กก ที่เกิดตามแหล่งน้ำและมีความเหนียวเป็นพิเศษ สามารถมีอายุการใช้งานได้ราว 10 ปี มีเอกลักษณ์ คือ กลิ่นกล่องกระดาษทิชชู ที่มีความหอมของต้น กก และสีสรรที่ตัดลายบริเวณขอบ

สมุดปกเสื่อกก : คลาสสิก นวลตา คูล กับสีเอิร์นโทน ปกหนังสือสีน้ำตาลอ่อน และตัดด้วยสีสรร ที่สันหนังสือ ใช้งานสะดวกสบาย พกพาง่าย ความทนทานของต้น กก ทำให้สามารถใช้งานได้นานแสนนาน ซื้อแล้วคุ้ม……..

—————————————————————–

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *