อุบลรัตน์ : เขื่อนเพื่อชีวิต…คิดถึง “พ่อหลวง”

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #15 : อุบลรัตน์ : เขื่อนเพื่อชีวิต …คิดถึง “พ่อหลวง”

( อำเภอลำดับที่ 14 ใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น )

หลายท่าน คงคุ้ยเคยกับ “เขื่อนอุบลรัตน์” เดิมบริเวณนี้ มีชื่อเรียกว่า “ช่องหมาดีด” โดยเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่า มีหมาตัวหนึ่งชื่อ “หมาบักทอก” มีลักษณะแปลก-ลำตัวยาวแปดศอก ชอบมาหากินในบริเวณพื้นที่นั้น อยู่มาวันหนึ่งน้ำท่วม จึงทำให้มันไม่สามารถ หากินได้ อาการโกรธจัด จึงใช้เท้าถีบดีดคูกั้นน้ำขาด ทำให้น้ำไหลออกและหากินได้ตามปกติ ดังนั้นช่องคูกั้นน้ำที่ขาด จึงเรียกว่า “ช่องหมาดีด” ต่อมา ได้เรียกชื่อเพี้ยนเป็น “พองหนีบ” เนื่องจากลักษณะของลำน้ำพองได้ใหลผ่านช่องเขาทั้ง 2 คือ ภูพานและภูพานคำ น้ำพองจึงอยู่ในลักษณะที่ถูกหนีบจึงเรียกว่า “พองหนีบ”

“ในหลวงรัชกาลที่ 9-พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” ทรงมีโครงการในพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสาน ที่แห้งแล้ง “น้ำ” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการดำรงชีวิตเรื่องการทำมาหากิน

“เขื่อนอุบลรัตน์”เริ่มก่อสร้างในปี 2507 จากการสำรวจพื้นที่ ที่เหมาะสม คือ “พองหนีบ” ในการสร้างอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติ คล้ายอ่างขนาดยักษ์ ใช้เพื่อการชลประทาน และผลิตไฟฟ้า แล้วเสร็จ เปิดใช้งาน เมื่อปี 2509

ทรงพระราชทานชื่อตาม พระนามของเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ คือ “เขื่อนอุบลรัตน์” และทรงเสด็จพระราชดำเนิน เปิด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 นับเป็นพระกรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ของพี่น้องชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

“เขื่อนอุบลรัตน์” มีขนาดความจุของน้ำ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร ความกว้างยาว ของอ่าง ราว 419 ล้านตารางเมตร หรือเทียบเท่า สนามฟุตบอล ราว 41,900 สนาม จุดลึกสุด ราว 35 เมตร พื้นที่ชลประทาน ที่ได้รับความชุ่มชื้น เป็นที่ดินทำกิน กินอาณาบริเวณกว้าง ราว 480 ตารางกิโลเมตร และ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 55 ล้านกิโลวัตต์ (ข้อมูลจาก: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน 2561)

อำเภออุบลรัตน์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2517 จากนั้น มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2522 พื้นที่ราว 485 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากตัวเมือง จังหวัดขอนแก่น ราว 51 กิโเมตร ประชากร อยู่อาศัยราว 43,360 คน

——————————————————————————————————————————————————

สถานที่แรก : ไปเที่ยวเขื่อนกันเถอะ นอกจากวัตถุประสงค์ เพื่อการชลประทานและผลิตไฟฟ้าแล้ว มักเป็นสถานที่สันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ อีกด้วย

เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทย ถัดจากเขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการระดมสมอง ผู้เชี่ยวชาญ 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามใต้ เกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำโขงตอนล่างเพื่อประโยชน์ในด้านการชลประทาน การผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และการป้องกันอุทกภัย

ภายในเขื่อนอุบลรัตน์ มีจุด เช็คอินหลายจุด ให้เลือกถ่ายรูปตามแบบฉบับของแต่ละบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็น ประตูเขื่อน กั้นน้ำขนาดใหญ่ จุดนี้สาวๆ ที่ชอบถ่ายรูปมักจะมาถ่ายกับถนนยาวๆ ทำให้ได้รูปที่เก๋ไปอีกแบบ จุดให้อาหารปลาบนแพ และบริเวณโดยรอบ สามารถให้นักท่องเที่ยวเดินเล่นหรือจะมานั่งปิกนิก กินข้าวกลางวันก็ยังได้มีร้านขายอาหารให้บริการ

จุด ห้ามพลาด คือ เรือนอีสาน หรือถ้าพูดเป็นภาษาอีสานเรียกว่า “เฮือนอีสาน” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เพื่อเป็นการเรียนรู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาวอีสาน เป็นการเรียนรู้ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้านสมัยก่อนในยุคต่างๆ ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ ร่มรื่น และมีแปลงสวนสมุนไพร พร้อมทั้งศาลานั่งชมปลา เพลินใจ ยิ่งนัก…

จุดสุดท้าย ที่ท้าทาย ท่านนักกอลฟ์ คือ สนามกอล์ฟ ขนาด 18 หลุม Have a nice shot ในทุกวันที่ออกรอบ และใช้เป็นสนามแข่งระบบชาติ มาแล้ว…..

วัดพระบาทภูพานคำ
เป็นวัดที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่บนยอดภูพานคำ ใกล้ทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือหลวงพ่อใหญ่ สูง 14 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี 2514 อยู่บนยอดเขา

โดยการจะขึ้นไปข้างบนนั้น มี 2 เส้นทางคือ การขับรถ และการเดินบันไดพญานาค 1,049 ขั้น ซึ่งเป็นจุดวัดใจของผู้ศรัทธา และจุดไฮไลของที่ วัดเเห่งนี้คือ การชมวิว 360 องศาอย่างเต็มตา ซึ่งเมื่อมองทอดตาลงไป วิวของเขื่อนอุบลรัตน์ และธรรมชาติที่รายล้อม ไว้อย่างสวยงาม เสน่ห์ธรรมชาติ ที่ยากจะถอนตัว

โดยที่แห่งนี้มี ตำนาน เล่านขานมาว่า ปี 2492 “พระอาจารย์บุญ ปัญญาวุฑโฒ” พร้อมด้วยพระภิกษุ 4 รูป ได้ออกเดินธุดงค์ผ่านมายังบริเวณนี้ เห็นว่าเป็นสถานที่สงบเงียบจึงได้หยุดพักบำเพ็ญเพียรภาวนา และพบกับบ่อน้ำที่มีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์ แต่มีขนาดใหญ่กว่า จึงมีความเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยพระพุทธบาท เมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมากราบไหว้ และสร้างวัดถวายจนเกิดเป็นวัดพระบาทภูพานคำ ที่สวยงามจนถึงทุกวันนี้

บางแสน 2 และ หาดจอมทอง เป็นลักษณะ ของปลายชายน้ำ ของการสร้างเขื่อน เสมือนน้ำบริเวณขอบอ่าง จึงมีหาดดิน หาดทราย คล้ายๆชายทะเล แต่เป็นน้ำจืด อยู่บริเวณบ้านหินเพิง ตำบลท่าเรือ

บรรยากาศโดยรอบของชายหาดริมทะเลสาบน้ำจืดเหนือเขื่อนอุบลรัตน์-จึงมีฉายาว่า “บางแสน” สวยสะดุดตาเมื่อพระอาทิตย์ฉายส่องลงมาในยามเย็นกระทบกับทิวเขาภูเก้าที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลัง กิจกรรมกีฬาทางน้ำที่น่าสนใจก็คือ การบริการให้เช่าจักรยานน้ำ, บานาน่า โบ๊ต, ห่วงยาง นอกจากนี้ยังมีบริการอาหารจากปลาภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ได้แก่ ปลานิล, ปลาเนื้ออ่อน, ปลาช่อน ฯลฯ ช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ วันหยุด มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมธรรมชาติ และเล่นน้ำกัน เป็นสนุกสนาน

——————————————————————————————————————————————————

สินค้า จากอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่วางจำหน่ายภายในศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอทอป ขอนแก่น อาทิ

สินค้าจากบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ และความปราณีตในการตัดเย็บ

พวงกุญแจไดโนเสาร์ : ที่มีควาน่ารักของไดโนเสาร์แต่ละตัว แตกต่างกันออกไป บุคคลิก จินตนาการ ของการจัดทำ

ตุ๊กตาไดโนเสาร์ : ที่มาในรูปแบบ ความน่ารักส่งต่อถึงมือคุณลูกค้า กับไดโนเสาร์ครอบครัว ที่ มีมาวางจำหน่ายทั้งครอบครัว พ่อ-แม่-ลูก

หมอนอิงจับสม๊อค : หมอนรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีการจับผ้าจนเกิดลวดลายที่สวยงาม ปราณีต งานฝีมือแบบนี้ หาคนทำยากมากแล้ว สมควรอุดหนุน เพื่อช่วยอนุรักษ์ไว้

กล่องทิชชูจับสม๊อค : เพิ่มความสวยงามให้กล่องทิชชู ไปกับลวดลายที่จับมาให้ดูมี มิติ จนเกิดความสวยงาม วางโชว์บนโต๊ะ รับแขก สวยเด่นสดุดตา

สินค้าจากกลุ่มคนพิการ-อุดหนุน อาชีพ คนตัวเล็กในสังคม จากการนำไม้-วัสดุ เหลือใช้ มาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

กล่องใส่ไวน์/เครื่องดื่ม : มี 2 รูปแบบ คือ สำหรับความจุ 1 ขวด และ 2 ขวด สวยงาม ให้ความรู้สึก มีรสชาติละมุน และเพิ่มมูลค่า ยิ่งนัก

กระเช้า: มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ทำจากไม้ ที่ถูกขัดเงามาอย่างสวยงาม ทนทาน แข็งแรง คุ้มค่าแก่การใช้งาน

——————————————————————————————————————————————————

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *