ถิ่นพระยืนมิ่งมงคล ที่ อำเภอพระยืน

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #11 : ถิ่นพระยืนมิ่งมงคล ที่ อำเภอพระยืน

( อำเภอลำดับที่ 10 ใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น )

พบกันทุกวันเสาร์ : เป็นเรื่องเล่า เรื่องราว ของ “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ ชีวิตของผู้คน สินค้า และภูมิปัญญา ในพื้นที่ 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ตั้งชื่อ เพื่อเป็นมงคลนาม
หรือตามลักษณะเด่นของโบราณวัตถุอยู่ในพื้นที่ “หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล” เป็นพระพุทธรูปศิลาปางนาคปรก สันนิฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หรือเรียกว่าสมัยขอมโบราณของอาณาจักรขอม ยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 16-18)

“หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล” มี 2 องค์ คือ หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลเหล่าตะวันออก และหลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลเหล่าตะวันตก

หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลเหล่าตะวันออก
ประดิษฐานอยู่บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เรียกว่า “องค์ตะวันออก”

หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลเหล่าตะวันตก
ประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านพระยืน ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น แต่เดิมคนรุ่นเก่า เล่าว่า เป็นพระพุทธรูปยืน แต่ถูกโจรทุบทำลาย ดังคำบอกเล่าในศิลาจารึกที่ฐานพระพุทธรูป เมื่อคราวบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จ ราวรัตนโกสินทร์ศก 111 (พ.ศ.2435)

จากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ของพระพุทธรูปศิลาทั้งสององค์ มีอายุราว กว่า 1000 ปี ทำให้ชวนน่าติดตามยิ่งนัก

อำเภอพระยืน มีประวัติการก่อตั้งชุมชน เมื่อปี 2412 อายุ เมืองยาวนาน กว่า 142 ปี มีประชากร 34,806 คน พื้นที่ราว 172 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากตัวเมือง 30 กิโลเมตร (ข้อมูล: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

เราจะไปรู้จัก อำเภอพระยืน ผ่านวิถีความเป็นอยู่ ของ ชุมชน-วัด-วิถีคนยุคใหม่
ในถิ่นเกิด ด้วยกัน เถอะ……

——————————————————————————————————————————————————

วัดเจดีย์บ้านชาด: ศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอพระยืนที่มี “รัตนเจดีย์”
เป็นเจดีย์สูงใหญ่สีทองอร่าม สวยงาม เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชุมชนในอดีตที่สะท้อนอัตลักษณ์ ให้คนรุ่นหลังร่วมรำลึก

ศาลเจ้าปู่คำ: มีคำเล่าขานต่อกันมาว่า ได้มี “พระพุทธรูป” มีอิทธิฤทธิ์ได้ผุด หรือโผล่ขึ้นมาในบริเวณหนองพระบุ และมี “ดาบด” ผู้ทรงศีลองค์หนึ่งเกิดศรัทธา และติดตามพระผู้ทรงฤทธิ์ องค์นั้น จนหายลับไป ดาบดได้ย้อนกลับมารักษา สถานที่ที่เดิม จึงเป็นที่หวงแหนเป็นอันมาก ชาวบ้านเรียกขานอีกชื่อว่า-ตาพระขาว เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถคุ้มครองป้องกันภยันตรายทั้งปวงต่างๆได้ และเกิดศรัทธามาสักการบูชา บนบาน ศาลกล่าว มาจนถึงปัจจุบัน

“สวนเบญจมงคล” เกิดจากความตั้งใจของอดีตพนักงานบริษัท-สองสามี-ภรรยา จากส่วนกลาง ที่ตัดสินใจ กลับบ้านเกิด กลับมาใช้ชีวิตพอเพียง ตาม แบบอย่างคำสอน ของ “พ่อหลวง-รัชกาลที่ 9” และเปิดเป็น “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ หรือ “โคก หนองนา โมเดล” เน้น การทำสวนแนวเกษตรอินทรีย์ หลายคนที่เคยไปเยี่ยมเยือนมาแล้วนั้น อิ่มเอมใจ กลับมาทุกคน……

——————————————————————————————————————————————————

สินค้าจากอำเภอพระยืน ที่มีจำหน่ายภายใน “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น” ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร ชาใบหม่อน สเปรย์ kp สมุนไพร และยาหม่อง

ลูกประคบสมุนไพร : มี 2 ขนาด ให้เลือกใช้งาน คือ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ กลิ่นสมุนไพรหอม ช่วยให้จมูกโล่ง สบาย เมื่อนำมาสัมผัสร่างกาย จึงกำซาบซ่าน ในคุณสมบัติของสมุนไพรไทย ที่ซอนไช เข้าไปในอณุเนื้อ เพื่อรักษา บำรุง ตามธรรมชาติ เสน่ห์ไทยๆ ที่กลายเป็นตำนาน ดังไกลดังโลก

ชาใบหม่อน : เก็บใบหม่อน ปันกับหนอนไหม มาปรุงเป็นใบชา เมื่อใช้วัตถุดิบจากใบหม่อน จึงเรียกว่า
“ชาใบหม่อน” คุณสมบัติช่วยลดน้ำตาลในเลือด และช่วยลดอาการปวดศรีษะ ชงร้อน มีกลิ่นหอม รสชาติหวานที่ปลายลิ้น

สเปรย์ KP สมุนไพร : สมุนไพรสกัด เพื่อสะดวกในการใชงาน ฉีด…ฉีด..มีกลิ่นหอมเย็นๆ กลิ่นหอมชื่นใจ

ยาหม่อง : มี 2 สูตร ให้เลือกได้ ตามความชอบของแฟนคลับ คือสูตร ตะไคร้หอม-กลิ่นเย็นชื่นใจ และงาดำ-หอมนุ่มๆ

——————————————————————————

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *