“โคกโพธิ์ไชย…เมืองลึกลับ…วัฒนธรรมทราวดี”

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #9 : โคกโพธิ์ไชย…เมืองลึกลับ…วัฒนธรรมทราวดี

( อำเภอลำดับที่ 8 ใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น )

พบกันทุกวันเสาร์ : เป็นเรื่องเล่า เรื่องราว ของ “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ ชีวิตของผู้คน สินค้า และภูมิปัญญา ในพื้นที่ 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น

อำเภอโคกโพธิ์ไชย เดิมมีชื่อเรียกว่า “เมืองไชยวาน” เป็นเมืองโบราณ ลักษณะผังเมืองเป็นรูปวงรี มีการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผา และเศษขี้เลื่อย สันนิฐานกันว่า มีอายุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และยังพบหลักฐานเสมาหินทรายขนาดต่างๆ เป็นกลุ่มๆ ประมาณ 4 กลุ่ม บางแผ่นมีคำจารึก ลวดลายสวยงาม คาดว่า น่าจะรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมทราวดี ต่อมา อำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2537 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอมัญจาคีรี ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโคกโพธิ์ไชย ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550

วันนี้ เราจะพาทุกท่านไปรู้จัก อำเภอโคกโพธิ์ไชย …..

พระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน : ถูกสร้างในสมัยทวาราวดีเป็นที่ตั้งเมืองไชยวาน ในสมัยที่ขอมเรืองอำนาจ ปัจจุบันวิหารพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ วัดเกษามคม ภายในวิหาร มีการบันทึกการ ขุดค้นพบพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยทวารดี ชาวบ้านเรียกขานนามว่าพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และค้นพบเสาหลักเมือง ศิลาจารึกเป็นจำนวนมาก ต้องตามข้อสันนิฐานว่า เดิมเป็นที่ตั้งเมืองไชยวาน มีคลองน้ำล้อมรอบถึง ๒ ชั้น จึงเป็นที่สักการะของคนทั่วไป ในวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี จะมีพิธีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน มีการประกวดขบวนแห่ ประกวดสาวงามธิดาเมืองไชยวาน พิธีรดน้ำผู้สูงอายุ และพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสี่ยงทายขอพรให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขและมีความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชึพเกษตรกรรม

วัดถ้ำภูผาแดง: เป็นวัดที่แยกออกมาจากวัดอุดมคงคาคีรีเขต หรือที่เรียกกันว่า “วัดหลวงปู่ผาง” เป็นวัดที่อยู่เชิงเขา ธรรมชาติร่มรื่น บนเขาจะมีถ้ำ เรียกว่าถ้ำภูผาแดง ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นที่อาศัยของพญานาคและชาวบังบดตามคำบอกเล่าถ้ำแห่งนี้ มีเส้นทางที่ซับซ้อนมาก

จุดเช็คอินกุดนาแซง: เป็นหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านแห่งนี้มีแหล่งน้ำธรรมชาติกุดนาแซง ที่เป็นทะเลน้ำจืดที่มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ ที่สำคัญ คือ “กุดนาแซง” เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ติดกับแม่น้ำชี น้ำใสสะอาด มีปลาชุกชุม และมีบัวหลวงกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา บริเวณรอบ “กุดนาแซง” มีการจัดทำจุดเช็คอิน ศาลากิจกรรม และ มีบริการเรือพายนำชมบัวหลวง ชมวิถีคนหาปลากุดนาแซง เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจที่ใกล้ธรรมชาติ และมีความสวยงามร่มเย็น สบายตา สบายใจ

—————————————————————————

สินค้าจาก อำเภอโคกโพธิ์ไชย: ที่มีจำหน่ายภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น ได้แก่ หมอนสื่อกก และ ผ้าฝ้ายทอมือบ้านมูลนาก

หมอนเสื่อกก: เป็นเอกลักษณ์จากการสานลาย ลงไปบนเสื่อกกแต่ละใบ และมีกลิ่นธรรมชาติ หอมรวยรินของเสื่อกก สีธรรมชาติ ถูกใจนักอนุรักษ์ยิ่งนัก

ผ้าฝ้ายทอมือบ้านมูลนาก: ผ้าฝ้ายทอมือ มีความยาวราว 2 เมตร มีหลากหลายลาย ให้เลือกชม และยังมีความโด่ดเด่นที่ตีนซิ่นในการทำสีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สีแดง สีฟ้า สีม่วง และอีกหลากหลายสีสัน

————————————————

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *