“หุบเขาแห่งไดโนเสาร์” เวียงเก่า…

คอลัมภ์ประจำ : พบกันทุกวันเสาร์

(เริ่ม เสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น บริหารงาน โดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีการปรับปรุงศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดของ““ขอนแก่นโมเดล” คือ ภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว และคงไว้ซึ่งหลักการ “ธรรมาภิบาล”อย่างมั่นคง อันจะส่งผลดี ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดความยั่งยืน ต่อบ้านเมือง สืบไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น เปิดทำการ โฉมใหม่ หลังจากที่มีการปรับปรุง ด้วย “ขอนแก่นโมเดล” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ซี่รี่ย์ #6 : “หุบเขาไดโนเสาร์” สเวียงเก่า…

( อำเภอลำดับที่ 5 ใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น )

พบกันทุกวันเสาร์ : เป็นเรื่องเล่า เรื่องราว ของ “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ ชีวิตของผู้คน สินค้า และภูมิปัญญา ในพื้นที่ 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น

อำเภอเวียงเก่า เป็นอำเภอน้องใหม่ ลำดับที่ 26 ของจังหวัดขอนแก่น เดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอภูเวียง ตั้งขึ้น ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น ระยะทาง 78 กิโลเมตร อำเภอเวียงเก่า ลักษณะภูมิประเทศ เป็นคล้ายแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาภูเวียง มีการศึกษาค้นพบทางประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่า เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่มีอารยธรรมเมื่อหลายพันปีล่วงมาแล้ว จากการขุดพบกระดูกมนุษย์โบราณเครื่องมือ เครื่องใช้ทำจากโลหะสำริด สันนิฐานกันว่า ลักษณะคล้ายแอ่งกระทะนี้ เกิดจากการยุบตัวของพื้นดิน จึงทำให้ มีการค้นพบ ซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์ ชิ้นแรก เมื่อปี 2519 และกลายเป็นต้นเรื่องสำคัญ ที่ทำให้จังหวัดขอนแก่น มีนโยบายขอขึ้นทะเบียน เป็น อุทยานธรณี -Geopark จากยูเนสโก-UNESCO อันหมายถึง “พื้นที่ ที่ประกอบด้วยแหล่งที่มีความสำคัญอย่าง โดดเด่นทางด้านธรณีวิทยา และยังรวมถึงคุณค่าทางด้านโบราณคดี นิเวศวิทยา และ วัฒนธรรม” และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เน้นให้ชุมชน อยู่กับธรรมชาติ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน (ปัจจุบัน อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ได้รับการรับรอง ให้เป็น Geopark ระดับประเทศไทย ไปแล้ว เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดย คาดว่า จะสามารถยื่นคำขอการรับรอง ไปยังยูเนสโก ได้ ในปี 2565 ) ภายในพื้นที่ 286 ตารางกิโลเมตร ของหุบเขาไดโนเสาร์ แห่งนี้ มีประชากร อาศัยอยู่ราว 19,950 คน พวกเขา มีชีวิตความเป็นอยู่ ตามวิถีคนชนบท ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และมีเติม สิ่งปลูกสร้าง ลงไปบ้าง ตามร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ หาก อยากสัมผัสวิถีชุมชน…ควรไปเยี่ยมชม ตามร่องรอยของประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏ เช่น วัด โรงเรียน ตลาด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น….. เมื่อมาเยือนยาม อำเภอเวียงเก่า ขอแนะนำ จุดที่พาทุกท่านไปสัมผัสกลิ่นอาย การย้อนเวลา เมื่อหลายพันปีก่อน มาจนถึงวันนี้…และอาจมองทะลุไปในอนาคต นี้ได้บ้าง….

วัดถ้ำผาเกิ้ง: ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูเวียง อำเภอเวียงเก่า เป็นสถานที่เหมาะกับการพักผ่อน สงบทางใจ บรรยากาศร่มรื่น กว้างขวาง มีศาลาไม้ขนาดใหญ่เป็นเหมือนศูนย์รวมของชุมชน วัดนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “พุทธอุทยานวัดถ้ำผาเกิ้ง” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ด้วยเป็นศาสนาสถานเก่าแก่มีอายุกว่า 200 ปี และยังปรากฏร่องรอยโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา อาทิ พระพุทธรูปแกะสลักจากวัตถุต่างๆ อยู่จำนวนมาก เช่น แกะจากเขาสัตว์ แกะจากไม้ แกะจากหิน วิจิตรตา เมื่อได้ชม ยิ่งนัก……

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน: นรัชสมัย ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ทรงมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชาชนได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง เมืองภูเวียง ในฐานะที่เป็นหัวเมืองสำคัญ ก็อยู่ในเกณฑ์ได้รับ นโยบาย นี้ด้วย จึงมีการก่อตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น เมื่อ ปี 2411 เป็นอาคาร 1 ชั้น ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรม แบบฝรั่งเศสผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบไทย ตัวอาคารก่อด้วยอิฐโบกปูนทาด้วยสีเหลือง ชาวภูเวียงเรียกว่า “ตึกเหลือง” ส่วนหลังคาเป็นกระเบื้อง ปัจจุบันบูรณะแล้ว มุงด้วยกระเบื้องสีแดง มองดูสวยสดงดงามล้ำค่ามาก และยังคงใช้ประโยชน์สืบมา ภายในอาคารเรียน ยังคงปรากฏมี ห้องใต้ดิน ให้เป็นที่รำลึกถึงฝีมือการก่อสร้าง ที่ล้ำยุค ร่วมสมัยอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง:ก่อสร้างขึ้น เมื่อปี 2544 เป็นความทันสมัยที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา จัดวางไว้อย่างน่าทึ่ง ต่อมา ในปี 2554 มีการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีสามมิติ เสมือนจริง ใครได้ไปเยี่ยมชม เป็นต้องประทับใจ กับฟอสซิลชิ้นแรกของไทยที่ถูกค้นพบที่นี่ ย้อนเวลา ปะหนึ่งเดินทาง เขาไปในป่ายุคจูรัสสิค ในหนัง ยังไง อย่างนั้นเลยล่ะ ค่าธรรมเนียนเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท และพบว่า เป็นที่ถูกใจของเด็ก ลูกๆ หลานๆ พวกเขาจะภาคภูมิใจ ในถิ่นเกิด เมื่อรับรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองตัวเอง และแนะนำให้ผู้ใหญ่ ไปร่วมรับรู้ด้วยสำหรับบางท่าน ที่ยังไม่เคยไป….

(เทือกเขาภูเวียง เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติภูเวียง: ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอสีชมพู และอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น)

เกลือไดโนเสาร์ ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับยุค ที่สันนิฐาน ของการเกิดของสัตว์โบราณแห่งยุค-ไดโนเสาร์ คาดว่า มีอายุมากกว่า 130 ล้านปี การค้นพบ เกลือไดโนเสาร์ แห่งนี้นั้น จะสามารถผลิตได้ในช่วง 3 เดือนของปี คือ กุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน เท่านั้น เพราะเมื่อเข้าฤดูฝนแล้วจะไม่สามารถต้มเกลือได้ และ ผลิตได้เพียง 300-400 ปี๊บ เท่านั้น เกลือไดโนเสาร์นี้เป็นเกลือสินเธาว์ ที่มีสรรพคุณช่วยแก้ท้องผูก ล้างเมือกในลำไส้ ขับพยาธิในท้อง ละลายนิ่ว รักษาเนื้อหนังไม่ให้เน่าเปื่อย บำรุงธาตุทั้ง 4 แก้น้ำเหลืองเสีย และอื่นๆ ที่น่าสนใจ ตามข้อสันนิฐาน คือ พื้นที่นี้ อาจเคยเป็นทะเลมาก่อน เพราะพบซากหอยทะเล เมื่อค้นพบเกลือ จึงเพิ่มน้ำหนักของการตั้งข้อสันนิฐาน นอกจากนี้อาจเป็นเหตุผลสำคัญ ที่เกลือ อาจสามารถรักษาสภาพของกระดูกไดโนเสาร์ จนทำให้เราค้นพบซากฟอสซิล…จึงขอเรียกว่า เป็นเกลือไดโนเสาร์ ตามข้างต้น

และอีกหนึ่งจุด เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัย เกิดขึ้นมาในยุคของพวกเรา คือ “ไร่แทนคุณแผ่นดิน” เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ของคนยุคนี้ ที่หันหลังให้กับความเจริญในเมือง ยุติบทบาทของการเป็นมนุษย์ทำงาน มุ่งหน้า ดุ่มเดิน กลับบ้านเกิด เพื่อแทนคุณ แผ่นดินเกิด ลงมือปลูกต้นไม้ สร้าง “บ้านดิน” ที่เขาเนรมิตรด้วยมันสมองและลงมือทำ ให้เกิดขึ้นได้จริง บนเนื้อที่กว่า 19 ไร่ เป็นอีกจุดท่องเที่ยว ที่อยากชวนคุณๆ ไปแวะให้กำลังใจ เจ้าของไร่ ด้วยกัน…..

ก่อนกลับ มีอะไร ติดมือกันบ้างละ่ ของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ ของอำเภอเวียงเก่า เป็นความทรงจำดีๆ ….. ด้วยสินค้า Hand made ทำจากมือ ที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณ ชุมชนของพวกเขา มันคือ ชุมทาง ไดโนเสาร์ ที่แปรรูปออกมาเป็นเอกลักษณ์ต่างๆ รูปแบบ อาทิ อาทิ กระเป๋าใส่มือถือ พวงกุญแจไดโนเสาร์-ทำจากรังไหมขนานแท้ กระเป๋าผ้าไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์ตัวเขื่อง ตัวเล็ก ตัวน้อย และยังอื่นๆ หรืออาจเป็นพืช ผัก ของสด ตามฤดูกาล ให้เลือกซื้อกันอย่าง สนุกสนานกันเลย

หรือ หากเวลา ไม่พอ ที่จะเดินทางไปถึงอำเภอเวียงเก่า แวะเลี้ยวเข้าไปที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น ซึ่งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดขอนแก่น-หาไม่ยากเลย ก็จะพบสินค้า ของที่ระลึก เลือกติดมือกันไปได้ แบบอิ่มๆใจ เช่นกัน

————————————————

ติดตาม “ชีวิตและสินค้า –Life & Products“ กันได้….ในตอนต่อไป
….พบกัน เสาร์ หน้า ว่าเราจะพาไปรู้จัก จังหวัดขอนแก่น ในแง่มุม ไหน อีก นะ..นะ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *