กระเช้าของขวัญปีใหม่ วิถีใหม่ ช้อปจบ ครบสุดยอดของดี 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น

สุดยอดของดี 26 อำเภอที่เอามารวมไว้ให้คุณได้ซื้อไปเป็นของฝากให้คนที่สำคัญของคุณ
ให้ได้สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ในดินแดน “เมืองดอกคูน เสียงแคน”
สินค้าของดีจาก 26 อำเภอ ที่จะช่วยจรรโลงชุมชนให้ยืนยาว
อุดหนุนสินค้า OTOP ให้ยั่งยืน สร้างสมดุล ให้สังคม
.

ชุด ง: เลิฟ เลิฟ ทั้ง 26 อำเภอ 2,600.-

ชุด ค: ส่งสุข 1,800.-

ชุด ข: ส่งใจ 1,500.-

ชุด ก: ส่งยิ้ม 1,000.-