เลือกซื้อสินค้า

กระเช้าปีใหม่ 2565

ชุด VIP

ซื้อสินค้า

กระเช้าปีใหม่ 2565

ชุด VVIP

ซื้อสินค้า

….. ท้องถิ่น นิยม…

ช่วยบ้านเรา ชุมชนของเรา…
ที่ ศูนย์ โอทอป ขอนแก่น
( ข้างศาลา กลางฯ)

เข้าร่วม โครงการ
กับ ทุก บัตรสวัสดิการของรัฐบาล

มาช้อป .. มาอุดหนุน
สินค้า จากชุมชน ให้สบายใจ

เศรษฐกิจ หมุนเวียน
ในท้องถิ่น -ขอนแก่น บ้านเรา
กันเถอะ….

………………………………